आमच्याविषयी प्रभाग रचना मनपा एकत्रित नकाशा
विजयी उमेदवारांची यादी
उमेदवाराप्रमाणे मतदानाचा तपशील
  
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 1-7
आर / उत्तर
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 8-17
आर / मध्य
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 18-28
आर / दक्षिण
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 29-32 ,  42-44
पी/उत्तर
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 33-41
पी/उत्तर 2
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 45-52
पी/दक्षिण
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 53-65
के/पश्चिम
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 66-73
के/पूर्व
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 74-80
के/पूर्व
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 81-91
एच/पूर्व
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 92-97
एच/पश्चिम
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 98-103
टी
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 104-110
एस
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 111-116
एस - 2
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 117-128
एन
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 129-135
एम / पूर्व
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 136-141
एम / पूर्व - 2
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 142-149
एम / पश्चिम
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 150-157
एल
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 158-164
एल - 2
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 165-174
एफ / उत्तर
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 175-185
जी / उत्तर
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 186-194
जी / दक्षिण
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 195-201
एफ / दक्षिण
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 202-209
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 210-216
डी
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 217-220
सी
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 221-223
बी
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 224-227
 
Votes received to 2233 candidates
LIST OF WARDWISE VOTTING
List of elected candidates & votes received
FINAL RESULT OF MCGM ELECTION 2012
निवडणुक लढविणा-या उमेदवारांची नावे
WARDWISE NOMINATION FORM RECIVED
------
मतदार यादी मधुन नाव शोधण्यासाठी सहाय्य
एस एम एस वापरुन नाव शोधण्यासाठी सहाय्य
उमेदवार व मतदारांना महत्वाच्या सूचना
ओळखपत्रांबाबत मतदारांना आवाहन
वृत्तपत्र बातम्या कात्रणे
आरक्षण तक्ता
महत्वाचे दूरध्वनी
 
      © Municipal Corporation of Greater Mumbai General Elections 2012 (बृहन्मुंबई महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०१२ )
Website developed by - Ultimate ITPL      
eXTReMe Tracker
, NA , hide